صفحه اصلی/ ورزشی ۰۵:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۵ | آخرين خبر 0

از وقتی لوکادیا رفته، پرسپولیس تازه یازده نفره شده!

از وقتی لوکادیا رفته، پرسپولیس تازه یازده نفره شده!

از وقتی لوکادیا رفته، پرسپولیس تازه یازده نفره شده!

آخرین خبر/ جلد روزنامه گل چاپ چهارشنبه مورخ 5 بهمن ۱۴۰۱.

انتهای پیام.

روزنامه گل پرسپولیس

نظر خود را بگذارید