صفحه اصلی/ چند رسانه ای/ فیلم ۲۳:۳۲:۰۰ ۱۴۰۱/۷/۳ | آخرين خبر 0

آزمایش خداوند با تکالیف نسبت به تمام ابعاد وجودیمان

آزمایش خداوند با تکالیف نسبت به تمام ابعاد وجودیمان

آخرین خبر/حاج آقا مجتبی تهرانی: خداوند با تکالیف نسبت به تمام ابعاد وجودیمان می‌آزماید  
     


انتهای پیام.

حاج آقا مجتبی تهرانی امتحان الهی

نظر خود را بگذارید