صفحه اصلی/ بین الملل ۰۲:۴۶:۲۲ ۱۴۰۰/۷/۲۲ | آخرين خبر 0

دیوار ترامپ در آستانه فروریزی!

دیوار ترامپ در آستانه فروریزی!

آخرین خبر/ دیوار ترامپ در آستانه فروریزی.

انتهای پیام.

ترامپ آمريکا

نظر خود را بگذارید