صفحه اصلی/ بین الملل ۰۱:۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۶/۲۷ | صدا و سيما 0

تغيير تابلوي وزارت امور زنان افغانستان به وزارت امر به معروف و نهي از منکر

تغيير تابلوي وزارت امور زنان افغانستان به وزارت امر به معروف و نهي از منکر

صدا و سيما/ طالبان تابلوي وزارت امور زنان را به وزارت امر به معروف و نهي از منکر تغيير داد.
وزارت امور زنان در بيست سال اخير و همزمان با اشغال افغانستان توسط آمريکا تاسيس شده بود؛ در کابينه موقت طالبان، اين وزارتخانه وجود ندارد.
هر چند طالبان مي گويند چند وزارتخانه هنوز معرفي نشده است اما به نظر نمي رسد وزارتي به نام وزارتخانه زنان در کابينه طالبان باشد.
وزارت امر به معروف و نهي از منکر از جمله وزارتخانه هاي تازه تاسيس در اين دوره همزمان با تسلط طالبان به افغانستان است. 

انتهای پیام.

طالبان افغانستان

نظر خود را بگذارید