صفحه اصلی/ چند رسانه ای/ کارتون و انیمیشن ۰۱:۵۷:۰۰ ۱۴۰۰/۳/۲۱ | رکنا 0

اعتراف تازه داماد به آزار شيطاني دوست زنش

اعتراف تازه داماد به آزار شيطاني دوست زنش

اعتراف تازه داماد به آزار شيطاني دوست زنش

رکنا/ دختر جواني که براي ديدن دوست تازه عروسش از تهران به محل زندگي او سفر کرده بود تصور نمي کرد تازه داماد سرنوشت کثيفي را براي او رقم خواهد زد.

اين دختر 2 روز گمشده بود تا اينکه با اوضاع و احوال آشفته و به هم ريخته اي خود را به پليس  رساند.

در اين پرونده؛ دختري ادعاي هولناکي کرد و گفت دوروز از سوي يک مرد آشنا هدف تجاوزقرار گرفته است و آن مرد وي را تهديد به سکوت کرده و خواسته رازشان خاموش بماند و در غير اين صورت فيلم ها را پخش خواهد کرد.

الهه به افسر تحقيق گفت:من يک دوست صميمي به نام نسرين دارم از دوران راهنمايي با هم دوست و همکلاس بوديم تا اينکه عاشق پسرخاله اش شد و با وجود اينکه کاروزندگي او در تهران نبود و بايد به اين شهر مي آمدند پذيرفت با احمد ازدواج کند.

وي افزود: از سويي خوشحال بودم نسرين به مردي که دوستش دارد مي رسد و از سويي دوري از دوستم سخت بود ازدواج سرگرفت و عروس و داماد از تهران به اين شهر آمدند من و نسرين دايم در تماس بوديم خيلي دلتنگش بودم تا اينکه تصميم گرفتم به اينجا سفر کنم و ميهمان خانه آنها شوم.

الهه ادامه داد: يک هفته پيش به اين شهر آمدم نسرين و شوهرش در پذيرايي از من سنگ تمام گذاشتند از اينکه نسرين باردار بود خيلي خوشحال شدم تا اينکه دوروزپيش خواستم به تهران برگردم و احمد پيشنهاد داد من را به ترمينال برساند از آنجايي که نسرين حامله بود خواستم در خانه بماند و البته احمد نيز اصرار داشت تا نسرين همراهمان نيايد من و احمد راه افتاديم ودر مسير با کلي احترام اجازه خواست به باغشان در حاشيه شهر برويم تا يک جعبه ميوه براي خانواده همسرش و يک جعبه ميوه به ما بدهد تا به تهران بياورم، پذيرفتم وقتي وارد باغ شديم هيچ کس نبود او به من ليواني آبميوه تازه داد و ديگر چيزي نفهميدم وقتي چشم باز کردم ديدم احمد بالاي سرم نشسته و گريه مي کند وقتي خودم را ديدم فهميدم چه بلاي کثيفي به سرم آمده است احمد با همان بغض کلي عذرخواهي کرد و گفت وسوسه شده و با خوراندن آبميوه مسموم به من تجاوز  کرده است.

نمي خواستم باورکنم با جيغ و داد گفتم آبرويش را خواهم برد در اين هنگام احمد کاملا تغيير کرد و با نشان دادن عکس ها و فيلم من تهديد کرد او مي تواند آبرويم را ببرد بعد خواست باغ را ترک کنم وقتي بيرون آمدم فهميدم 2روزي بي هوش بودم و مستقيم نزد پليس آمدم دوستم نبايد با چنين مرد کثيفي زندگي کند حتي اگر بچه داشته باشد احمد از من خواست براي حفظ آبرويم هروقت او به تهران آمد نزدش بروم خيلي شرم آور بود.

با اين شکايت ماموران با دستور قضايي احمد را در محل کارش بازداشت کردند و درحاليکه او ادعاي بي گناهي مي کرد در بازبيني موبايلش فيلم و عکس هاي وقيحانه را به دست آوردند.

احمد که رسوايي اش را مي ديد در دفاع از خود گفت:من بي تقصيرم الهه رفتارهاي غلط اندازي داشت فريب شيطان  را خوردم تصورم اين بود اگر بي هوش شود و بعد اتفاقي بين ما بيفتد او راحت تر مي تواند ابراز علاقه کند و رابطه مان ادامه خواهد داشت.خيلي پشيمانم.نسرين را دوست دارم و نمي دانم چه بلايي به سر خود و خانواده ام آورده ام.

بنابه اين گزارش؛پس از رسيدگي به اين پرونده که نزديک به دوسال طول کشيد احمد با توجه به شکل و ماهيت اقدام بي شرمانه اش به 8 سال زندان  و تحمل 99 ضربه شلاق  محکوم شد و اين حکم در دادگاه تجديد نظر مورد تاييد قرار گرفت.

انتهای پیام.

تجاوز جنسي آزار شيطاني

نظر خود را بگذارید