صفحه اصلی/ اقتصادی ۰۰:۴۵:۰۰ ۱۴۰۰/۳/۲۱ | اقتصاد نيوز 0

دو رخداد اثرگذار بر بازار سهام

دو رخداد اثرگذار بر بازار سهام

دو رخداد اثرگذار بر بازار سهام

اقتصاد نيوز/ مختصات ترسيمي بازار سهام در هفته آينده از نگاه دو طيف از بازيگران متاثر از انتخابات رياست جمهوري در ايران و مذاکرات وين ميتواند تعيين کننده باشد.
 
شاخص بورس آخرين روز کاري هفته را با ريزش 0.76 درصد نزديک 9 هزار واحد دنبال کرد. توصيف ساده بازار در روز آخر اين بود که فروشندگان در روز آخر دوباره به صحنه آمدند و خريداران عقب نشيني کردند. با سايه انداختن رخدادهاي احتمالي در روند مذاکرات وين، رفتار بورس بازان هم نشانه هاي تغيير را با خود به دنبال دارد. پس از ارايه گزارش آژانس در رابطه با عدم همکاري تهران پس از عدول از تعهدات برجامي، حالا واکنش کشورهاي اروپايي و امريکا نسبت به اين گزارش و اشاره تلويحي آنان روي سايه انداختن اين گزارش روي روند مذاکرات احياي برجام، بسياري از صاحب نظران را نسبت به به نتيجه رسيدن دور ششم مذاکرات وين به ترديد انداخته است.

آنچه که در رفتار بورس بازان با نزديک شدن به آن ديده ميشود، بالاگرفتن حساسيت ها نسبت به دو رخداد مربوط به مذاکرات وين و انتخابات رياست جمهوري است. اگرچه در چند ماه گذشته بورس بازان بي تفاوت به تحولات و رويدادها استراتژي هاي خود را در منطق مفهومي خود بارها تغيير دادند اما در نقشه ترسيمي بورس بازان، هر يک از اين رُخدادها در دورنماي بازار تعيين کننده خواهد بود و به همين خاطر با حساسيت دنبال ميشود.

به نظر ميرسد با توجه به چارچوب زماني رُخدادهاي اثرگذار، رفتار بورس بازان حداقل در هفته آينده در شرايط انتظار دنبال شود. هفته آينده دور ششم مذاکرت وين (البته اگر به بعد از انتخابات رياست جمهوري در ايران موکول نشود) درحالي آغاز ميشود که در پايان هفته آينده (جمعه 28 خرداد)، انتخابات رياست جمهوري برگزار ميشود. سرنوشت هر يک از اين رُخدادها به طور معنادار ميتواند معناي جديدي به دورنماي اقتصاد ايران بدهد.

طيفي از بازار روي اين گزاره تاکيد مي ورزد، که تغييرات مربوط به صف هاي خريد و فروش و خروجي پول حقيقي ها از بازار بيانگر اميدواري بورس بازان به رسيدن به نقطه تعادل است؛ از ديد آنان پس از تخليه خريد و فروش هاي هيجاني اکنون بازار در آستانه رسيدن به نقطه تعادلي است که ميتواند در تابعي از رفتارهاي غيرهيجاني، ميل بازار را نشان دهد. همسو با اين گزاره، طيفي از بازار معتقدند همچنان هيجانات تعيين کننده شرايط کنوني است. همين دو طيف، انتظارات بازار از مذاکرات وين و انتخابات را در چارچوب خود تعريف ميکنند. از ديد طيف نخست چون بازار در آستانه رسيدن به نقطه تعادل است، اثر دو رخداد مزبور اگرچه بدون ترديد معنادار اما مقطعي است و پس از آن بازار به مسير قبلي برگردد. از نگاه طيف دوم، انتخابات و مذاکرات وين نه تنها تعيين کننده است، بلکه نياز به زمان دارد تا بازار بتواند از پيامدهاي آن به راحتي بگريزد.

با اين اوصاف، تازه ترين نظرسنجي اقتصادنيوز نشان ميدهد بازار از هفته آينده ممکن است شرايط متعادلي را پيش رو داشته باشد، هر چند که برخي پاسخگويان با اشاره به رفتار روز کاري آخر هفته معتقدند شرايط نزولي در انتظار بازار سهام است. هيچ يک از پاسخگويان دورنماي مثبتي براي هفته آينده قايل نشدند. 

 

انتهای پیام.

بازار سهام بورس

نظر خود را بگذارید